fbpx
 • RTB Proplus สีอะคริลิคแท้ เป็นสีคุณภาพเยี่ยม มาตรฐาน มอก. ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับการตกแต่งอาคารใช้งานกับผนังคอนกรีต มีส่วนผสมของ Titanium Dioxide ช่วยปกปิดพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมทาได้พื้นที่กว้างและทนต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราได้ดี ปราศจากสารประรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ป้องกันเชื้อรา
  • ทาได้พื้นที่กว้าง
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  พื้นที่การใช้งาน : สำหรับภายนอก - ภายใน

  ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน

  การปลกคุมพื้นที่ : 30 - 35 ตร..

  ขนาดบรรจุ : 1,  5แกลลอน

    Download brochure Buy product
 • RTB Proplus สีอะคริลิคแท้ เป็นสีคุณภาพเยี่ยม มาตรฐาน มอก. ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับการตกแต่งอาคารใช้งานกับผนังคอนกรีต มีส่วนผสมของ Titanium Dioxide ช่วยปกปิดพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมทาได้พื้นที่กว้างและทนต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราได้ดี ปราศจากสารประรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ป้องกันเชื้อรา
  • ทาได้พื้นที่กว้าง
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  พื้นที่การใช้งาน : สำหรับทาภายใน

  ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน

  การปลกคุมพื้นที่ : 30 - 35 ตร..

  ขนาดบรรจุ : 1,  5แกลลอน

    Download brochure Buy product
 • RTB Proplus สีอะคริลิคแท้ เป็นสีคุณภาพเยี่ยม มาตรฐาน มอก. ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับการตกแต่งอาคารใช้งานกับผนังคอนกรีต มีส่วนผสมของ Titanium Dioxide ช่วยปกปิดพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมทาได้พื้นที่กว้างและทนต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ป้องกันเชื้อรา
  • ทาได้พื้นที่กว้าง
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  พื้นที่การใช้งาน : สำหรับภายนอก - ภายใน

  ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน

  การปลกคุมพื้นที่ : 30 - 35 ตร..

  ขนาดบรรจุ : 1 และ 5 แกลลอน

    Download brochure Buy product