ตัวแทนจำหน่าย

ลำดับชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทเบอร์โทรศัพท์ภาค
1บริษัท เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัดเลขที่ 28,28/1-2 ถนนศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100053-206577-583ภาคเหนือ
2หจก. บุญบันดาลการค้า144/1-144/4 ม.1 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000055-407458ภาคเหนือ
3บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด90 หมู่ที่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140053-850638ภาคเหนือ
4หจก. เชียงรายรุ่งถาวร190 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-701185,053-701195ภาคเหนือ
5หจก. เชียงใหม่ไอเซอร์วิส52 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000053-245834ภาคเหนือ
6บริษัท ชยารีโฮม จำกัด365 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210053-845482, 053-498300ภาคเหนือ
7บริษัท เชียงใหม่วีระกิจ (2008) จำกัด149 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220053-295634-7ภาคเหนือ
8บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด48 ถนนตรัสวงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053-242082, 053-244180ภาคเหนือ
9บริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด115/2 หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000052-0816689ภาคเหนือ
10บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด1041 หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวร์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120053-722011-2ภาคเหนือ
11หจก. ดวงสมคิด145 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130054-541644,054-630807ภาคเหนือ
12หจก. จิวเฮงเส็ง264,266,268 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055-407473,055-407474,055-4074775,ภาคเหนือ
13บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด27 ถ.วังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000053-511134,053-511942ภาคเหนือ
14บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด141/3 ม.7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053-126152-6ภาคเหนือ
15ลำพูนไม้อัด111/26 ม.18 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000081-882-3112,053-584-649ภาคเหนือ
16ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง6/1 ม. 3 ต. บ้านแป้น อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000053-521-954,053-573-698,081-952-6439ภาคเหนือ
17ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันค้าวัสดุ18 ม. 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110053-771462,086-420-0838ภาคเหนือ
18ปราณีวัสดุก่อสร้าง187/1 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160544951610817833024ภาคเหนือ
19บริษัท ไผทเทพ จำกัด2 หมู่ 11 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย 57210053-662-941, 081-4883748ภาคเหนือ
20บริษัท เรดาร์ แม่โจ้ จำกัด125 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290053-878663,053-498355ภาคเหนือ
21ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอ.วัสดุก่อสร้าง33/17,18,19,20 ถ. พาดวารี ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000055-441-912ภาคเหนือ
22หจก. สหไพบูลย์สุขภัณฑ์29/6-11 ม.18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000053-714965,715750ภาคเหนือ
23หจก.แสงทองสหกิจ359/1 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100054-323003-5ภาคเหนือ
24หจก.สุทินพาณิชย์160/1/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000054-511671,054-511331ภาคเหนือ
25ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบูรณ์เพนต์น่าน7/37-38 ถ. เจ้าฟ้า ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 55000095-832-9578ภาคเหนือ
26บริษัท ทวีพรรณวัสดุก่อสร้าง จำกัด3/15 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053-850555ภาคเหนือ
27บริษัท อุดทะยาน จำกัด869/111 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260861061491ภาคเหนือ
28หจก.วีอาร์999116 ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000053-577145-6ภาคเหนือ
29บริษัท ย่งแซ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด204-204/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000054-511729ภาคเหนือ
30หจก. ชวนิชคอนกรีต129 ม.14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000056-340555 ต่อ107ภาคเหนือ
31บริษัท โฮมทอง จำกัด332 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170056-798-830-1ภาคเหนือ
32บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด26/10 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000056-313233ภาคเหนือ
33ร้านเจริญภัณฑ์101/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก 63110055-531164ภาคเหนือ
34ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาทองเสาเข็ม35 ม.1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140055872416-8ภาคเหนือ
35บริษัท มามาโฮมมาร์ท จำกัด463 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110055-534205ภาคเหนือ
36มนต์ชัยค้าไม้74-76 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140056-261186ภาคเหนือ
37นนท์ ศิรภัส37 ม.3 ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110055-761144,081-886622ภาคเหนือ
38บริษัท ป.ไพบูลย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด175 หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000055-335248,088278-9005ภาคเหนือ
39เพชรวัสดุก่อสร้าง44 ม.13 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000055-721550ภาคเหนือ
40หจก. ภูบรรจงกิจ วัสดุ5/3 ม.16 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140056-691-058ภาคเหนือ
41ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงค้าไม้นายภู90/16 ม. 10 ต. ท่าทอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000082-692-9825ภาคเหนือ
42ร้าน เสริมมั่นคงคอนกรีต302 ถ.รังสิโยทัย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000056-310581-4ภาคเหนือ
43หจก. สีพิสิธฎ์120/5 ซ.1-7,9-10 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110055-643172ภาคเหนือ
44หจก. ศรีเทพก่อสร้าง39/1 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 6717002-8882132-3ภาคเหนือ
45บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลดิ้ง จำกัด16/6 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000056-615746ภาคเหนือ
46หจก.สมยศโฮมมาร์ท (1999)147/1 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130056-341181ภาคเหนือ
47ร้านสุภาพก่อสร้าง970 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130055-671208,091-2913619ภาคเหนือ
48ร้าน ไทยดำรงค์พานิชย์781/8-10 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000T.055-243765,055-252224ภาคเหนือ
49บริษัท ไทย-ไทย ต้นหว้าค้าไม้ จำกัด206/4 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000055-282206ภาคเหนือ
50หจก.ทรี แอนด์ คิด145/2 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000081-963-4134ภาคเหนือ
51ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาทองเสาเข็ม35 ม.1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140055-872416-8ภาคเหนือ
52หจก. บุญบันดาลการค้า144/1-144/4 ม.1 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000055-407458ภาคเหนือ
53บริษัท โฮมทอง จำกัด332 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170056-798-830-1ภาคเหนือ
54ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาคลีวัสดุ2026 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140056-261-429ภาคเหนือ
55หจก.วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก2 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110056-702-222ภาคเหนือ
56บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด84 ม.3 ถ.มลิวรรณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130043-311492ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57ก้องกิจรุ่งเรืองทรัพย์99 ม.7 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000089-5767227ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58ทวีโชควัสดุก่อสร้าง (1999)69/26-27 ถ. มลิวรรณ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ.เลย 42000042-833-641-3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59บริษัท เอส เค พี สโตร์ จำกัด4/3 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120043-339333ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60ร้านบุญสืบค้าไม้477 ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000043-624-072-4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61บริษัท บิ๊กล็อต โฮมโปรดักส์ จำกัด399/7 ม. 2 ซอยบ้านหนองตุ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 41000042-222-789ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62หจก.บุ้งทอง คอนสตรัคชั่น (2005)128 ม.18 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130087-864-0762 ,081-869-8150ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63บ้านจานค้าวัสดุ118 ม.5 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170043-501548,061-6235962ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64ร้านจำลองชัยก่อสร้าง78/1 ม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170043779-174ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด45 หมู่1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130043-771327ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66บริษัท เซ็นทรัล รุ่งเรือง จำกัด62/2 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000043-813-303ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67ร้านดีนาดูนค้าไม้184 ม.6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180043-797050ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68บริษัท โฮมโซลูชั่น สว่างรุ่งโรจน์ จำกัดเลขที่ 397 หมู่ที่ 2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 4711042721450ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ6 ม.13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130043-624999ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70หจก. จำลองชัยคอนกรีต344 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190043-451-508ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71เจริญชัยโลหะกิจ19 ม.10 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140042-591-042ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72บริษัท เจริญแสงพานิชเพ้นท์ จำกัด86/7,86/8, 86/9 ถ. หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000043-334459,043-334551ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73ร้านกรรณิการ์ค้าไม้เก่า4/18 ม.7 ถ.รอบบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000081-2609949ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74ขอบเหล็กวัสดุ90 ม.11 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350081-1836698ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด999 ม. 7 ต. เมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000043-340-999ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76บริษัท มาโฮมพิบูลกิจ จำกัด444 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000094-3574321ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77หนองด่านวัสดุก่อสร้าง347 ม.6 ต. ด่านช้าง อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170042-364-102,081-057-7019ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78นนธนัฎ กระจก อลูมิเนียม358 ม.2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110086-4585778ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79หจก. ภาพันธ์255 ม.14 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000043-271112ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ ซุปเปอร์ โฮม79 ม. 2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140042-591-074ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรพัฒน์คอนกรีตหมู่บ้าน อุดมสุข เลขที่ 88 ม. 11 ถ. บึงกาฬ-พังโคน ต. พรเจริญ อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ 38180083-239-4099ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82ภ.พิษณุวัสดุก่อสร้าง102 หมู่ที่ 11 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110862380541ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83หจก.ภูพระวัสดุก่อสร้าง169 ม.7 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170937896149ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84โรงกลึงพัฒนาการช่าง1772/23-24 ถนนรัฐพัฒนา ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47110042711683 ,042713089ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85หจก.รุ่งทรัพย์ โฮม622/2 ม. 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130081-7397123ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86ศิริพรคอนกรีต8/3 หมู่ 19 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130043-311870ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87หจก. สหโชคพร็อพเพอร์ตี้99 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110043-273937,043-273422ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด222 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000084-7904448ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89ศรีทองวัสดุ19 ม.9 ต.กุดดินจี่ ถ.นาคำไฮ-บ้านผือ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350081-1836698ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90บริษัท สินสิริโฮมโปร จำกัด89 ม.21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-345600ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิบูลย์พืชผล389 ม.10 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000081-5447454,042-714547ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92บริษัท เสรีก่อสร้าง(1985) จำกัด456 ม.16 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000043-244-080ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
93บริษัท สว่างรุ่งโรจน์โฮมมาร์ท จำกัด375 ม.2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110042-721-450ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94ร้านศรีประทุมวัสดุก่อสร้างหมู่บ้าน ศรีประทุม เลขที่ 132 ม.14 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130042-810-979ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติรัตน์โกสุม22 ม.12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140043-761-111,081-369-3220ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์395/1 ม. 2 ถ. นิตโย ต. สว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 47110042-737-211,042-737-454ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
97ร้าน สมปองค้าไม้205 ม.15 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150080-763-3323ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98สมบูรณ์วัสดุก่อสร้าง56 ม.1 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 42220086-231-3730ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพรคอนกรีต 20178/5 ม.19 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130043-311-870ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด208 หมู่ 23 ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000043-522444ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101บริษัท สันติรัตน์บิวดิ้ง จำกัด192 ม.12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140043-761111,086-2404999ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
102ร้าน ถาวรคอนกรีตหมู่บ้าน ภูพระ 169 ม. 7 ต. โนนเมือง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170082-257-9545,087-238-6780ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
103บริษัท ธนะชาติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด58 ถ. เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000043-511-867,043-511-502ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
104บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด99/9 ม. 6 ต. พังโคน อ. พังโคน จ. สกลนคร 47160042-734-999ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด440 ม. 16 ต. ปะหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 44110043-790-588,091-890-7999ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
106บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด663 ม.13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110043-851-034ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
107ธนเก้า200 ม.14 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120042-471-034ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
108ธนัญญาก่อสร้างหมู่บ้านโพนทอง เลขที่ 160 ม.4 ถนนสกลนาแก ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280042-766229,089-7115812ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
109บริษัท อุดรสยามเซรามิค จำกัด683 ม.4 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000042-292288ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
110หจก.ย่งเฮงโฮมเซ็นเตอร์415 ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120089-7112256,043-799444ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111ร้านเยิงศิลป์วัสดุก่อสร้าง209 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180043-856252ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
112ย่งฮงโลหะกิจ ฟิตติ้ง แอนด์ ฮาร์ดแวร์214/3 ถ.สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000042-7137223ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
113อัครศิลป์23/1 ม.7 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130085-9666690ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114ร้านบุญรอดวัสดุไม้และเหล็ก110/9 หมู่ 16 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130044-536096ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115หจก. บุรีรัมย์ บางพระ เซ็นเตอร์เทรด1/12 นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000044-625774-5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
116ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์นำโชค38/2 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000044-611-631ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
117ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดวัสดุคอนกรีต110/9 ม.16 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130081-390-2500ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118ชัยพฤกษ์48 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170045-492-156ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119หจก. โชคเจริญพร คอนสทรัคชั่น แอนด์ อะกรี123/2-6 ม.9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140081-7602905,081-999-5232ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
120หจก. เชิดชัยพัฒนาการ159/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130087-0891759,044-280028ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
121ชัยมงคลกันทรารมย์17-18 ม.6 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130045-651-333ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
122หจก. ฉัตรชัยวัสดุ(1999)199 ม.15 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120045-638-277ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123ดวงใจวัสดุก่อสร้าง345 ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150044-571051-2,0897224564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
124หจก. เอกรุ่งเรืองเลิงนกทา564 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120045-781991ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด555 ม.1 ถ.รอบเมือง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000044-602602ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
126บริษัทไอคิว โมเดิร์นเทรด จำกัดเลขที่ 483 หมู่ที่ 10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000044-713744-6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
127กระสังง่วนหลีก่อสร้าง121-124 ม.9 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160044-691261 , 081-718-8220ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
128ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ส.โสภณ20 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000044-265015-6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
129หจก. ก้าวหน้าค้าวัสดุ244 หมู่ 12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000045-511846,270310ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
130กิจมอเตอร์วัสดุ481 ม.3 ถ.ประโคนชัย-บุรีรัมย์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140081-547-5855ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
131บริษัท ล้ออาจิวคลังวัสดุก่อสร้าง จำกัด60-66 ถ.เทศบาล 5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120044-461694, 044-461051ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
132ร้านมิตรภาพวัสดุภัณฑ์405/1 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140044-290-349,084-037-2577ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
133บริษัท นิวจอหอค้าไม้ (2008) จำกัด419 ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000044-296152, 259-575, 371-338-9ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
134บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 555 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000044-465888ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
135หจก. พิมายเพนท์555/6-8 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110044-287411ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
136บริษัท ปูนเดือนวัสดุ จำกัด28/8 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 4900042633338ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
137ลิ้มน่ำเซ้ง257 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000045-511804ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
138บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด804,804/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130044-311531ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
139ปวีณาพานิช109 ม.11 ถ.ชยางกูร ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49120081-052-7309,042-662-026ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
140บริษัท ราชสีมาเทียนชัย จำกัด315 หมู่ 12 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150044-284-743,044-441171ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
141ร้านสหกิจรวมวัสดุ324/1-4 ม.2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140089-7208999,081-6000141,081-3216296,044-551548,532072ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142หจก. สมบูรณ์วัสดุ91 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000042-611386, 081-8472869ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
143ร้านสิริชัยเสาปูน89/1-3 ม.7 ต.เสนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000044-143-208ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
144สามปูนสามแยก522 ม.12 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170045-214-031,081-264-3773ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
145เสม็ดเสาปูน14 ม.8 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160081-976-5045ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
146ศิริภรณ์327/2 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150081-760-8789ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
147ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งเชียงก่อสร้าง259 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3000044246532ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
148ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.กรุ๊ป อลูมิเนียม107/2 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000081-7391373,086-2288234,098-1989925ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
149บริษัท วงษ์สินไทย อินโนเวชั่น จำกัด365 ม.3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310044-276-146ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150บริษัท วรสุขก่อสร้าง จำกัด15/3-4 ถ. เทศบาล2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110045-804-623-4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
151บริษัท อดิศักดิ์เทรดดิ้ง จำกัด108/4, 108/10 ม. 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000076-261870,076-261420-6,087-2825959ภาคใต้
152ร้านอาณาจักรสี277/6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000077-504283ภาคใต้
153ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิศักดิ์การค้า150/1 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000075-316-565,081-8935578ภาคใต้
154บริษัท อันดามันโฮมแมททีเรียล จำกัด171/39 ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110076-6212012,081-2332444,081-2372444ภาคใต้
155หจก.อานัตสหกิจ151/20 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170075-388056,084-3050454,081-8920203ภาคใต้
156บริษัท บ้านรักษ์ไม้ จำกัด115/18 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110081-4766142ภาคใต้
157บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร จำกัด210/88 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-226270-1,077-219000ภาคใต้
158หจก. โรงไม้ชัยเจริญกิจ880 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110074-244503,246851,231835,364760,364645ภาคใต้
159หจก. ชัยยาภัณฑ์150/1 ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110077-431210ภาคใต้
160บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด12/1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-324327-9,086-4761441ภาคใต้
161บริษัท ชาลีฮาร์ดแวร์ จำกัด103/9 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000087-2613989ภาคใต้
162บริษัท ชาลีโฮมมาร์ท 2015 จำกัด99/33-34 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110076-311988ภาคใต้
163หจก. ดีเจริญภูเก็ตค้าสี37/12-13 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-248053ภาคใต้
164บริษัท ดับบลิววี เพ้นท์ติ้ง จำกัด4/141 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320077-423658ภาคใต้
165ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีเดย์ เพาเวอร์ทูล88/8 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130062-8759721ภาคใต้
166ร้านเอกภัณฑ์303/20 ม. 1 ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160075-521-300ภาคใต้
167โฮม คัลเลอร์47 ม.2 ถ. สนามบิน-ลพ ต.ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110081-431-8197ภาคใต้
168บริษัท อินฟินิตี้ โฮม แมเนจเม้นท์ จำกัด24/264 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320955935298ภาคใต้
169หจก. โรงเลื่อยจักรนาดอน129/1 ม.15 ถ. เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140077-584-046ภาคใต้
170บริษัทเจ.พี.เพ้นท์ จำกัดเลขที่ 24/48 ถนน แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000098-8264945ภาคใต้
171บริษัท จีรณากระบี่ค้าสี จำกัด76 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000075-612-688ภาคใต้
172ร้านกระจกคาร์เปตคิงส์311,313,315 ถ. ผดุงดอนยอ ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง 93000074-611516,074-611955ภาคใต้
173หจก. โคกกลอยวัสดุภัณฑ์69/49 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140076-581553ภาคใต้
174บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด69/4,69/5 ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110076-617-278ภาคใต้
175บริษัท กอเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด270/21-22 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130075-636-635ภาคใต้
176บริษัท เกรซแลนด์ เขาหลัก จำกัด30/7 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190076-584150ภาคใต้
177บริษัท ก๊อบ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด291/3 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110076-421111ภาคใต้
178ลานกาเพ้นท์7/5 ม. 1 ต. เขาแก้ว อ. ลานสภา จ. นครศรีธรรมราช 80230095-807-4485ภาคใต้
179บริษัท มดงาน คอนสตรัคชั่น จำกัด163 ม. 5 ถ. รพช.แหลมโพธิ์-คูเต่า ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110093-579-9998,074-305-359ภาคใต้
180บริษัท มดงาน เทคแคร์ เพ้นท์ จำกัด1/5 ถ. สาครมงคล ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110074-254-442ภาคใต้
181ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์4/110-112 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000075-342-175ภาคใต้
182บริษัท ภูเก็ตเจริญกิจค้าไม้ จำกัด45/15 ม.10 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000089-7282823ภาคใต้
183บริษัท พริม่า ไพน์ จำกัด35/9 หมู่2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-521299,076-263144,084-0181660 คุณวุฒิภาคใต้
184บริษัท ภูเก็ต สตังค์ เพ้นท์ จำกัด55/5 หมู่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-381455,076-381516ภาคใต้
185บริษัท ประพันธ์อะไหล่และวัสดุ จำกัด40/42 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 8219076485508ภาคใต้
186พูนศิริเฟอร์นิเจอร์248/6 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000075-623409ภาคใต้
187บริษัท เอส.เอ็ม.วัสดุภัณฑ์ จำกัด65/17 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200076-239553ภาคใต้
188บริษัท ศูนย์สีเมืองตรัง จำกัด19/18-19 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-502255,081-5413368(คุณตุ้ม)ภาคใต้
189บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด242 ม. 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000074-613-025,074-613-001ภาคใต้
190บริษัท ศิริทรัพย์ ค้าไม้และวัสดุภัณฑ์ จำกัด108/189 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000076-612695-6ภาคใต้
191หจก.ศูนย์สีขนอมค้าวัสดุ1/14 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210081-3739191ภาคใต้
192บริษัท หาดสมบูรณ์วัสดุ จำกัด123 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140032-691497ภาคใต้
193หจก.ดีเฟอร์นิช161/5-9 ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110081-8916038ภาคใต้
194บริษัท แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด24/21 ม.5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000076-376335, 076-610111ภาคใต้
195ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลค้าสี12/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000074-721546ภาคใต้
196ตรีพัณธนา อิควิปเพ้นท์112/21-23 ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110076350103-4ภาคใต้
197ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะกั่วป่าวัสดุภัณฑ์57/6 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190076-581553ภาคใต้
198ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรินทร์เพ้นท์175/54-56 ม. 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110075-424-411ภาคใต้
199อรัญเพนท์118/1 ม.2 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120037-231694, 081-3119322ภาคตะวันออก
200บริษัทอาร์ท อิน พาราไดรซ์ จำกัด78/34 ม.9 ถ.พัทยาสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150038-424500ภาคตะวันออก
201บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250038-237-557ภาคตะวันออก
202เจริญการค้า29/1 ม.12 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110089-9366395ภาคตะวันออก
203ต.แสงเจริญ682 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160094-2659287,038-806275ภาคตะวันออก
204บริษัท เกาะโพธิ์ โฮมมาร์ท จำกัด108 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240038-209-999,086-319-1310ภาคตะวันออก
205หจก. โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง109/5 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210037-251199,037-251267ภาคตะวันออก
206หจก. ซำฮะหลี17 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110038-671424ภาคตะวันออก
207ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์40/76 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150086-3135331,038-726053ภาคตะวันออก
208บริษัท โฮมฟอร์ยูเทรดดิ้ง จำกัด57/5 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230038-348296-9ภาคตะวันออก
209บริษัท จตุรประภา จำกัด57/3 ม.1 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140038-461357, 038-462082, 038-473950ภาคตะวันออก
210บริษัท เค.ซี.ภัณฑ์ จำกัด9/9 ม.6 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120038-642120,081-7808480ภาคตะวันออก
211ร้าน พรสวรรค์82/2 ม.12 ซ.ชัยพฤกษ์2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260038-236137, 086-3139649ภาคตะวันออก
212บริษัท พูนศิริวัฒนา จำกัด32 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110038-541-832 , 038-541-404ภาคตะวันออก
213ปฏิวัติการค้า33 ถนนเทศบาล6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000087-8261950ภาคตะวันออก
214บริษัท พงษ์รักษาค้าวัสดุ จำกัด225/1 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180038-917089,038-893240-1ภาคตะวันออก
215บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด29/3 หมู่4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-688444,038680567ภาคตะวันออก
216หจก. รวมพลภัณฑ์191/10 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150081-7818124ภาคตะวันออก
217บริษัท โรงไม้ซิมย่งหลี จำกัด31/3 ม.6 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140038-525-248,038-595-026ภาคตะวันออก
218บริษัท ระยองตังเซ่ง 1993 จำกัด22/3 ม.4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000038-875-334-6ภาคตะวันออก
219ศรีเพชร527 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150038-222062ภาคตะวันออก
220บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด179/11 ม.8 ถ.อิงแลนด์ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220038-291199ภาคตะวันออก
221หจก. สหเจริญโยธาการ45/1 หมู่ 13 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี 22000039-354444,039-355444,039-354065ภาคตะวันออก
222ศรีสมพร79/71 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130038-603146,038-601662ภาคตะวันออก
223บริษัท สมพงษ์วัสดุ จำกัด41 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120087-8288825,081-9005905ภาคตะวันออก
224สระแก้วเพนท์461 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000372410760852222016ภาคตะวันออก
225ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีปุณยรัตน์ จันทนิมิต110 ม.1 ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000039-322-785ภาคตะวันออก
226บริษัท สติมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด59/21 ม.5 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110095-8915587ภาคตะวันออก
227บริษัท ส.บูรพา ค้าวัสดุ จำกัด120/2 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230081-1758241ภาคตะวันออก
228หจก. ธีระพัฒนพงศ์ค้าวัสดุ3/1 หมู่ที่ 1 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190081-8614875ภาคตะวันออก
229บริษัท ไทพิพัฒน์ คัลเลอร์ ดีไซน์ จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130038-387895-99ภาคตะวันออก
230ร้านทองไทย ฮาร์ดแวร์199/5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110038-669798,081-6360055ภาคตะวันออก
231บริษัท ตราดตั้งง่วนเซ้ง จำกัด49-53 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000039-531801,039-531802,039-511407ภาคตะวันออก
232หจก.ธนกร เคหะภัณฑ์ 2547248 หมู่ 2 ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180036-344638, 345299ภาคตะวันออก
233ร้านทรงพลนานาภัณฑ์34/2 ม. 2 ต. หนองจอก อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130038-577459ภาคตะวันออก
234บริษัท ที เอ็น เค เพ้นท์ (1987) จำกัด57/1 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000038-613868ภาคตะวันออก
235บริษัท ทีเค โฮมเพ้นท์ แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด208/2, 208/3 ม.8 ถนน 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140081-6955989ภาคตะวันออก
236บริษัท วิชชาภัณฑ์ ชลบุรี จำกัด9/2 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000038-385691-7ภาคตะวันออก
237บริษัท วังต้น ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด4/3 ม.7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000037-326-687-9,087-898-1525ภาคตะวันออก
238ร้านยงเจริญเคหะภัณฑ์135/4 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 201600-3874-0079ภาคตะวันออก
239ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทอง คอนกรีต200 ม.3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160035-565848ภาคกลาง
240โชคอารีชัย94 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-428356ภาคตะวันตก
241บริษัท ชัยอริยะศิริ จำกัด55/14 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210084-6464533ภาคกลาง
242บริษัท หาดสมบูรณ์วัสดุ จำกัด123 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140032-691497ภาคตะวันตก
243เจริญศิลป์รุ่งเรือง74/7 ม.5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120034-866-070ภาคกลาง
244บริษัท จินดาพานิช 2017 จำกัด555 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150084-8002020, 063-2842009, 081-9418916ภาคกลาง
245กำไท้เฮงค้าไม้285/1 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000035523778-9ภาคกลาง
246ลาวัลย์ การไฟฟ้า89 ม.1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140080-0894807ภาคกลาง
247ร้านเง็กเซ้งบางลาน91 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 7012032356127ภาคกลาง
248โง้วหยูเฮงวัสดุภัณฑ์2/6 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130032-574283,032-574456ภาคตะวันตก
249เพิ่มผล95 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-633173ภาคกลาง
250บริษัท ป้อเจริญค้าวัสดุ จำกัด119 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 7012032232944ภาคกลาง
251บริษัท พีเค คอนส์ จำกัด88/8 ม.3 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190087-4645522ภาคตะวันตก
252บริษัท สีสุพรรณ จำกัด257/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-412777,035-412032,081-4946444ภาคกลาง
253บริษัท สันต์ไทย จำกัด40/1 หมู่ที่3 ซอยทรัพย์มหาโชค ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000034834380-2ภาคกลาง
254บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด90/5 ถ. บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110038-531082,089-5536429ภาคกลาง
255บริษัท แสงอุทัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด1 ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180032-731868ภาคกลาง
256ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่ายางค้าไม้157/10 ม.5 ถ. เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130032-437869ภาคตะวันตก
257บริษัท ไทยนำวัสดุก่อสร้าง จำกัด12/28 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-462391,034-822402ภาคกลาง
258ต้นน้ำ & ตะวัน146 หมู่ที่ 4 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110086-3296138ภาคตะวันตก
259อุดมกิจ1564 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160035-551-521ภาคกลาง
260บริษัท วี เอส โฮมมาร์ท จำกัด393 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000056-416032-4 บ/ช 086-4213361ภาคกลาง
261บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000086-325-1151,034-527755ภาคกลาง
262บริษัท ไม้ไทยลพบุรี จำกัด179/1-3 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000036-613333ภาคกลาง
263ร้านก่อสร้าง277/40 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000034-511242,081-3317440ภาคกลาง
264บริษัท เกียรติชัย สามชุก จำกัด989-989/1 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130035-572-165ภาคกลาง
265บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)125/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000034-712379ภาคกลาง
266วงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์138/1 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150032-261-438-9ภาคกลาง
267บริษัท พอเหมาะพอดี คอนสตรัคชั่น จำกัดบริษัท พอเหมาะพอดี คอนสตรัคชั่น จำกัด แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900089-1390944ภาคกลาง
268บริษัท พี พี เซรามิค (รามอินทรา) จำกัด106 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1051002-5404803-9ภาคกลาง
269บริษัท มอร์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด505 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 1015002-8961555ภาคกลาง
270บริษัท สมบัติ โฮมมาร์ท จำกัด39/69 หมู่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 7321002-4208014ภาคกลาง
271บริษัท บุญชัยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด44/2-5 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023002-9479494-6ภาคกลาง
272ชัยชนะวัสดุภัณฑ์222 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 1014002-4263975,02-4263973,081-3011661(คุณสุ),081-6498579ภาคกลาง
273บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด37,39 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150024530869-72ภาคกลาง
274บริษัท 949 เดคเคอเรท ดีไซน์ จำกัด6/10 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240089-7897984ภาคกลาง
275บริษัท จัมปาก้า จำกัด142/5 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500034-399-506,092-841-4075ภาคกลาง
276บริษัท ประสิทธิ์พรวัสดุก่อสร้าง จำกัด9 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002-5313312ภาคกลาง
277บริษัท ปรียะกิจ จำกัดบริษัท ปรียะกิจ จำกัด ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 1026002-5831186ภาคกลาง
278บริษัท ปั้นแต่ง สตูดิโอ จำกัดบริษัท ปั้นแต่ง สตูดิโอ จำกัด ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1027002-7599750ภาคกลาง
279บริษัท ชัยไชโย วัสดุ จำกัด65 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 1025002-748-1551-2ภาคกลาง
280บริษัท เฉลียวการช่าง และค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 88 ซอยสายไหม 56 ถนนสายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม 10220808043319ภาคกลาง
281บริษัท ซี.เอช.เอช.สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด29-31 ซ.เย็นจิต 7 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120863017667ภาคกลาง
282บริษัท ซีเมนต์ แมททีเรียล จำกัด17/5 ม.5 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212002-5492301-1ภาคกลาง
283บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด2276,2278 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250818442810ภาคกลาง
284บริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด431 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800081-3760517, 085-0226363ภาคกลาง
285บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด655/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1024002-735-6411-3ภาคกลาง
286บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์110/6-9 ม. 5 ถ.ราชพฤกษ์ ต. มหาสวัสดิ์ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 1113002-4233215-7ภาคกลาง
287ร้าน ไทยพิทักษ์ค้าไม้31/1 ม.2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1114002-595-1392,02-921-5271-2ภาคกลาง
288บริษัท หทัยวิศธ์ จำกัด2081 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 1051002-993-4920-22ภาคกลาง
289บริษัท เจริญชัยค้าวัสดุ จำกัดเลขที่ 3 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-7373555,082-7004412ภาคกลาง
290เจ แอนด์ พี ซัพพลายส์11/8-9 หมู่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9973168ภาคกลาง
291บริษัท เจษฎานันท์ค้าวัสดุภัณฑ์ จำกัด11/4 ม. 11 ต. บึงทองหลาง อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150081-850-3486ภาคกลาง
292บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด412,416 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1022002-5107240-1,02-5109977,02-5109151ภาคกลาง
293บริษัท เกรียงยงอิมเพ็กซ์ จำกัด2349-2355 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031002-5300531-8ภาคกลาง
294เก่งฮาร์ดแวร์162/14 ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 1052002-363-5696,081-399-1761ภาคกลาง
295ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพาณิชย์เลขที่ 58 ถ.พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1022025213344ภาคกลาง
296บริษัท คลังวัสดุ คลอง 9 จำกัด19/13-15 ม.11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215002-9870387,085-2107476ภาคกลาง
297บริษัท ลาดพร้าววัสดุภัณฑ์ จำกัด23/72 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002-5124827,02-5124828ภาคกลาง
298ส.เลิศวัฒนนนท์38/2 ม.6 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1114002-496-8018ภาคกลาง
299ลิ้มเจริญ เทรดดิ้ง93/9 ม. 5 ถ. กาญจนาภิเษก ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 1113002-449-4295-6ภาคกลาง
300บริษัท มาเจสติกโฮมธนวัช จำกัดเลขที่ 22 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7214194-5, 7214197-9ภาคกลาง
301บริษัท มารวยเคหะภัณฑ์ จำกัด6/89 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 1022002-9983373ภาคกลาง
302บริษัท ไม้ทิพย์วัสดุ จำกัด263/3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260089-8126334ภาคกลาง
303นภัทรโฮมวัสดุ81/31 หมู่ที่ 12 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212025292582ภาคกลาง
304หจก. พี.แอล.เอส มาร์เก็ตติ้ง90/124-125 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000081-7206140,02-1953371ภาคกลาง
305บริษัท แพรไทรทอง จำกัด11/12 ม.6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130081-4584281, 02-1897549ภาคกลาง
306บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130090-9809345,02-4222619ภาคกลาง
307บริษัท พี.เอส.เอ็ม.ฮาร์ดแวร์ จำกัด42/16-17 หมู่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9879634ภาคกลาง
308พีเค ฮาร์ดแวร์163 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510081-829-9224,089-155-2882ภาคกลาง
309บริษัท พัฒนกิจ วัสดุภัณฑ์ จำกัด86 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 1025002-7284558,086-5715900ภาคกลาง
310บริษัท รุ่งถาวรค้าไม้ จำกัด169 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 1024002-7296611,02-7294644,081-3119616(เจ้าของ)ภาคกลาง
311อนันทสุขค้าวัสดุ50/1 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1112002-5838175,02-5838774ภาคกลาง
312หจก.ร่วมสุข ค้าไม้875,877,879 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1080002-585-1222,081-3715390ภาคกลาง
313ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนอุดมกิจ2 ซอยสะแกงาม11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-4515772-3,081-7509931ภาคกลาง
314หจก. ษุภปภาเลขที่ 99/186 หมู่ที่ 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 1025002-9266469ภาคกลาง
315บริษัท พอดีคำ จำกัด829 ซ.สุขุมวิท 103 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-3995370-1, 087-7158282ภาคกลาง
316ศิริรุ่งเรือง135/11 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 1017002-8872927ภาคกลาง
317บริษัท ศรีบุญมา โฮมแคร์ จำกัด89/11 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-422-6627(ราชพฤกษ์),02-5233900(ดอนเมือง)ภาคกลาง
318บริษัท ศรีบุญมา ซัพพลาย จำกัด47/5 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-922-2522ภาคกลาง
319บริษัท ศรีเมืองวัสดุ (2526) จำกัด15/1-2 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9943247,083-3249113ภาคกลาง
320บริษัท ศรีมา ซัพพลาย จำกัด67/7 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9871011-4ภาคกลาง
321หจก. ส. ธนโชติ65 ซอยรามอินทรา 109 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1051002-5408056-7,081-9273746ภาคกลาง
322บริษัท ส.สิทธิพรรุ่งเรือง จำกัด74 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 1024002-9172282,02-9172701ภาคกลาง
323บริษัท ไซเคิลแคปิตอล จำกัด920/1 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 1026002-383-4607ภาคกลาง
324เสริมเจริญบางใหญ่27/9 ม.6 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1114002-496-0774ภาคกลาง
325ห้างหุ้นส่วนจำกัด3 เอ็ม แมททีเรียลเลขที่ 212 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230081-6197940ภาคกลาง
326บริษัท สยามโค้ทติ้ง จำกัด217 ซ.ศิริถาวร ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250813439660ภาคกลาง
327ร้านสสิตาสมาน798 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510990087919ภาคกลาง
328บริษัท ส.ก้าวหน้า99 ก่อสร้าง จำกัด4/8 ซ.สายไหม58 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220096-696-4636ภาคกลาง
329บริษัท แสงไทย บิวเดอร์ ซัพพลาย จำกัด27/9 ซอยนวมินทร์ 115 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 1023002-5102983ภาคกลาง
330บริษัท ท.วัฒนกิจ ซัพพลาย จำกัด52/7 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9177331-2ภาคกลาง
331บริษัท ไทยโฮมเพ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด794 ถ.เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1015002-8942435-6ภาคกลาง
332หจก. ไทยวิวัฒน์สุขภัณฑ์1221/8-9 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-3917201,02-7144541ภาคกลาง
333บริษัท ต.ยิ่งเจริญ 1991 จำกัด427/30-32 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 1080002-5857361ภาคกลาง
334หจก. ถวัลย์ค้าวัสดุก่อสร้างเลขที่ 9/5 ม. 1 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต. หน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 1214002-9793560-1ภาคกลาง
335หจก. ตีรภัทร119/2 ม. 1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1111002-921-1509,081-6374665ภาคกลาง
336บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด59/9-10 ม.4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1054002-753-5591,089-811-9183ภาคกลาง
337ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนฉัตร วัสดุ622 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 1051002-993-2238ภาคกลาง
338บริษัท ต.สีเอเซีย กรุ๊ป จำกัด73/26-27 ถ. บรรทัดทอง แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 1040002-611-0874-5ภาคกลาง
339บริษัท ยูนิเวอร์แซล โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด1/2 ซอยเอกชัย 101 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150024157909-10ภาคกลาง
340บริษัท วี.เอส.บี.โฮม จำกัด72/31 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100002-923-2113-4ภาคกลาง
341วนาเศรษฐ์5/16 ม.11 ถ.ลำลูกกา แขวงบึงคำพร้อย เขตลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215002-987-8441-2ภาคกลาง
342บริษัท วงศ์นภัส ค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง จำกัด99/9 ม.9 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1054002-739-1701ภาคกลาง
343บริษัท วานิชโฮมมาร์ท จำกัดเลขที่ 32/14-15 หมู่ที่ 6 ถ.บางขันธ์-คลองห้า ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120080-6228811ภาคกลาง
344บริษัท วู้ดเทค อินเตอร์เทรด จำกัด41/342 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230096-6696654ภาคกลาง
345บริษัท โยธามหภัณฑ์ จำกัด4/8 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215002-998-3290-2ภาคกลาง
346บริษัท มิตรอภัย จำกัด1001 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002-9381790ภาคกลาง
347บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด1/49 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130089-120-2005ภาคกลาง
348บ้านสีสัน547/2 หมู่ที่ 1 ต. ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120074-699079ภาคใต้
349ร้านบ้านสีสวยเลขที่ 45/10 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000818493577ภาคใต้
350บริษัท บ้านพรรณพฤกษา จำกัด444 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000086-440-7188,081-9735490ภาคเหนือ
351บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด99/519 ม.2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210086-6099555ภาคกลาง
352บริษัท บุญแท้คอนสตรัคชั่น จำกัด232 ซ.กุนนที แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400099-6623519ภาคกลาง
353ชัยพัฒนาค้าไม้151/66-68 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000044-811-045, 081-718-7785ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
354เชียงใหม่ มิสเตอร์เพ้นท์289/5 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180053-298808,081-1111901ภาคเหนือ
355ซุ่ยเฮงเส็ง173 ม.9 ถ.บุรีรัมย์นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000044-611006ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
356จันทร์จุรีย์31/27 ตำบลตลาด ถนน ดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-283856ภาคใต้
357หจก. ชอเฮงวิศวกรรม101 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 7411034848093ภาคกลาง
358หจก.ซี.เอส. เคหะภัณฑ์313 หมู่ที่ 10 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000086-478-5833ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
359บริษัท ซี.ทู.คราวน์ ครีเอทีฟ จำกัด23/97 ม.4 หมู่บ้านพลัส ซิตี้พาร์ค ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230091-747-8273,02-5531041ภาคกลาง
360บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 700/848 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 2016002-1098400ภาคตะวันออก
361หจก.เอกทวี แมชชีนเนอรี่326 ซ.บุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 1010002-0610114,088-2771083ภาคกลาง
362บริษัท ฟอร์โกลด์ วัน จำกัด67 ซ.อุภัยราชบำรุง ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 1010002-6390364ภาคกลาง
363เจริญศิลป์22/9 ม. 5 ถ. เพชรเกษม ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130081-8542581ภาคกลาง
364หจก. โคกกรวดค้าไม้111 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280044-291507-8ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
365กมลศักดิ์วัสดุภัณฑ์46 ม.1 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270035-671333,086-0969444ภาคกลาง
366บริษัท กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ์ จำกัด454-462 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1026002-7490722-6,02-3994050-55ภาคกลาง
367บริษัท กระเบื้องชัยนาท จำกัด364/9 ถนนทางหลวง 340 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000056-421380ภาคกลาง
368กมลอุปกรณ์ก่อสร้าง11,13 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120061-5522600ภาคใต้
369บริษัท ก.อ. 19 ก่อสร้าง จำกัด28 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240090-090-3640ภาคกลาง
370บริษัท เกรียงไกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด13/1-2 ตรอกวัดพระยายัง ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.1040002-6136994ภาคกลาง
371หจก. เหรียญไทยโฮมเซ็นเตอร์860 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3643899,02-7380081,086-3762612ภาคกลาง
372บริษัท ลินคอนส์ โฮม คอมเพล็กซ์ จำกัด4 ซ.รัตนาธิเบศร์ 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100002-5919785-7ภาคกลาง
373ลูกชายผู้ใหญ่เมินคอนกรีต80 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 7413002-4201357ภาคกลาง
374เมืองทองโฮมมาร์ท470-741 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140056-782299ภาคกลาง
375บริษัท ไมก้า กรุ๊ป จำกัด1 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100002-952-3380ภาคกลาง
376ร้านเมืองทองค้าไม้1639 ม.7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140082-4939599ภาคกลาง
377บริษัท มันตรา เรียล เอสเตท จำกัด535/30 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000098-1946552ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
378หจก. ณัชชาค้าวัสดุ103 หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130053-733175, 645017ภาคเหนือ
379บริษัท นิว พ้อยท์ วิศวกรรม จำกัด89/11 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางใหญ่ ม.8 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1114002-5811730-2ภาคกลาง
380บริษัท ณัฐพรรณกรุ๊ป 2011 จำกัด43/9 ม.6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150091-7010550,081-5807871,081-5654882ภาคกลาง
381หจก. พะเยาซีเมนต์บล๊อค301 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000054-431035ภาคเหนือ
382ป. บุญช่วย329 ม.12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130044-851-713,089-848-9560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
383บริษัท พีพีเอ็กซ์ตร้าโฮม จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190811237770ภาคกลาง
384บริษัท พี. อุปกรณ์ จำกัด100, 100/1, 100/2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000035-611916ภาคกลาง
385บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด514 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310099-6623515ภาคกลาง
386บริษัท ภูแลนด์คา การโยธา จำกัด86/187 ซ.รามคำแหง 186 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510092-2659322ภาคกลาง
387บริษัท พรเจริญโยธา จำกัด187/204 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150085-3986817ภาคกลาง
388ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายการค้าเหล็ก177/2 ม.17 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110044-471357ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
389บริษัท รีแล็กซ์ คอนเซ็ปส์ จำกัด55/153 ม.โฮมเพลส เดอะพาร์ค ถ.พัฒนาชนบท3 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520095-963-9978,082-426-6546,084-695-1631ภาคกลาง
390สานศิลป์5/2 ม.1 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150082-357-2385ภาคกลาง
391บริษัท ส่งเสริมวีเอ็นกรุ๊ป จำกัด1/7 ซ.คู้บอน 27 แยก 12 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 1022002-945-0330ภาคกลาง
392สุทินพาณิชย์12/8 ม.1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120053-311-866ภาคเหนือ
393ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วัฒนาพาณิชย์1186/8-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3000044252378ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
394ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง บิลดิ้ง59 ม.1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110089-8011518ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
395บริษัท เอส พี สมุย คอนสตรัคชั่น จำกัด65/15 ม.6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330095-2968889ภาคใต้
396ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทาย โฮมมาร์ท9 ม.15 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180044-489218ภาคใต้
397ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียง่วนล้ง214-214/1 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 1010022816887ภาคกลาง
398ไถ่เส็ง67 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130038-390-0077,038-390-683ภาคตะวันออก
399ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิพากร การก่อสร้าง1/87 ม.10 ซอยรามอินทรา 67 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230081-6240823ภาคกลาง
400บริษัท ทีเอ็นเค โฮคูริคุ เทรดดิ้ง จำกัดอาคารรัชต์ภาคย์ ชั้นที่ 6 เลขที่ 163 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110090-8868254ภาคกลาง
401ร้านทวีทรัพย์ผ้าม่าน221, 221/3, 4 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000085-4756563ภาคใต้
402บริษัท วี.เอส.ดี. เทรดดิ้ง 21 จำกัด94 ซ.พระนคเรศ ถ.พระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500087-0542422ภาคกลาง
403บริษัท ยูส สตอเรจ อีควิปเม้นท์ จำกัด103/1 ม.6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540089-4286899ภาคกลาง